top of page
Anchor 1

Introductie

Ansichtkaart Kareol Aerdenhout landhuis Wagner 1

Kareol was een gigantisch landhuis dat aan het begin van de 20e eeuw in Aerdenhout gebouwd werd.

Het landgoed heeft een bewogen geschiedenis, van woonhuis tot revalidatiecentrum voor Nederlandse gewonde oorlog- en verzet slachtoffers voor en na de Tweede Wereldoorlog, geruchten over verborgen schatten, spionage, drama’s in de Bloemendaalse gemeenteraad en de uiteindelijke sloop in 1979.

Helaas is de informatie voor 1940 schaars. Veel van Julius Bunge’s persoonlijke zaken zoals foto’s, archieven en dergelijke zijn verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog door een bombardement van de geallieerden in Duitsland.

Ik heb geprobeerd om alles wat er in deze website geschreven is te verifiëren maar dat was niet altijd mogelijk en het zou dus zomaar mogelijk kunnen zijn dat er wat feitelijke onjuistheden in zijn geslopen. In toekomstige versies zal dat, indien mogelijk, gerectificeerd worden.

Zoals u kunt zien is de website opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarvan de titels voor zichzelf spreken. In de bijlagen

staan meer fotos en tekst gerelateerd aan Kareol.

Ik ben er trouwens op attent gemaakt dat Kareol geen landgoed is maar een buitenplaats. Het verschil is dat een landgoed voor commerciële doeleinden gebruikt wordt en een buitenplaats alleen om te wonen.

LandgoedKareol.com is een niet-commerciële website geboren uit mijn interesse voor het gebouw, zijn bewoners en historie.

Frank Janmaat

PS 22-09-2021: Na het artikel dat op de 31e augustus in het Haarlems Dagblad verscheen heb ik veel reacties en nieuwe informatie gekregen. Volgende week hoop ik alles verwerkt te hebben.

bottom of page