top of page
Anchor 1

Tijdslijn van de geschiedenis van Kareol

1900 Huwelijk Julius Bunge en Lotte Meissner

1906 De grond voor de bouw van Kareol wordt gekocht van de familie Teding van Berkhout de bewoners van buitenplaats Boekenroode

1907 Sven Silow en Anders Lundberg dienen hun bouwplannen in bij de Gemeente Bloemendaal

1908 De bouw van Kareol en de tuinen beginnen

1907 - 1911 De bouw

1909 Het hoofdgebouw en de toren zijn klaar

1910 - 1912 De laatste hand wordt gelegd aan het interieur en de aanleg van de parken Kareol wordt vanaf 1910 bewoond

1910 Artikel in het blad Architectura door Theo Rueter

1914 Artikel in het Duitse maandblad Innendekoration (juli nummer)

1914 Geruchten dat Kareol een Duits bolwerk zou zijn met zendmasten en plaatsen om kanonnen op te stellen. Na onderzoek bleek dit alles een fabel

1912 – 1919 Bloeitijd van het Kareol met Wagner voorbereidingen, concerten, bloemententoonstellingen en filmopnames

1919 Mevrouw Bunge overlijdt aan de Spaanse griep

1919 – 1922 Na het verlies van zijn vrouw heeft Julius Bunge weinig zin meer in het sociale maar ook bedrijfsleven. Hij trekt zich terug uit het familie handelsconcern

1922 – 1934 Er komt weer iets aan leven op Kareol. Hilde Rusag fungeert als gastvrouw en de Wagner Vereeniging beleeft weer gouden tijden. Het plan voor een muziektheater in Amsterdam krijgt vaste vormen

1922 Heer Bunge laat Seewarte bouwen uit fiscale overwegingen

1933 Hilde wordt officieel geadopteerd

1934 De heer Bunge overlijdt in het jaar van het 50-jarige jubileum van de Wagner Vereeniging

1934 – 1940 Kareol wordt nu nog maar af en toe bewoond. Hilde (Rusag) Bunge prefereert Julius tweede huis Seewarte in Zwitserland

1940 Hilde geeft Kareol in bruikleen aan het Nederlandse Roode Kruis voor de opvang van militaire slachtoffers. Op 10 juli komt de eerste groep aan

1941 Hilde overlijdt in Zwitserland zonder een geldig testament achter te laten. Hildes familie erft alles

1941 De familie van Hilde laat het complete interieur naar Duitsland vervoeren alwaar het vernietigd wordt door een geallieerde brandbom

Augustus 1945-1946 Kareol wordt, als zijnde Duits bezit, geconfisqueerd en het Beheersinstituut neemt de leiding over. Kareol blijft opvang dienen voor het Rode Kruis maar vangt nu oud illegalen en burgerslachtoffers op

1947 - 1949 Leegstand

1947 Het Aeolian orgel wordt verkocht aan de Elthetokerk in Amsterdam

1947 De Gemeente Bloemendaal zet Kareol op de gemeentelijke monumentenlijst

1948 De Vereniging Thorax is geïnteresseerd om Kareol als een kliniek voor tbc-patiënten te gebruiken maar krijgt te veel weerstand van de omwonenden

1949 Dhr Pasman koopt Kareol

1950 – 1954 Familie Pasman woont op Kareol. Er zijn verbouwingen in de hal, orangerie en de machinistenwoning

1954 Familie Pasman realiseert zich dat bewoning van Kareol een te kostbare zaak is en biedt Kareol weer te koop aan

1956 Reinder Zwolsman van De Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS), eigenaar van alle grootschalige horeca in de badplaats Scheveningen koopt Kareol

1960 Nico Bersee wordt door Zwolsman aangesteld als opzichter

1960 – 1975 De belangstelling voor Kareol neemt weer toe dankzij culturele evenementen georganiseerd door de heer Bersee

1974 Publicatie van “Kareol te Aerdenhout en zijn Bouwheer” geschreven door mevrouw Henriette Slagter-Wieringa en de heer Bersee

19 april 1974 Verzoek om plaatsing op de voorlopige monumentenlijst

Okt 1974 Oprichting van de Stichting voor het behoud van Kareol en ervoor zorgen voor het vinden van een geschikte bestemming voor het gebouw

1974 Mevrouw Slagter en Nico Bersee brengen het boek “de Stille heer van het Kareol” uit

15 mei 1975 Gemeente Bloemendaal spreekt zich uit voor het behoud van Kareol

Juni 1975 Kareol voorlopig geplaatst op de monumentenlijst voor twee jaar

2 juli 1975 Kareol wordt verkocht aan de Coöperatieve Vereniging Parkwoning Kareol van de heren Buyert en Muller. Afsplitsing van 1 ha met nieuw bestemmingsplan om voor Buijert een woning te gaan bouwen

1975 Muller een Buijert dienen eerste bouwvergunning in en betalen 21.000 aan leges

Juli 1975 Bersee wordt ontslagen door de nieuwe eigenaren

Juni 1976 Verzoek om definitieve plaatsing op monumentenlijst door de Stichting

1975 – 1977 Stelselmatige vernielingen in het Kareol

1 april 1977 1 aprilgrap in een krantenartikel dat er een verborgen zaal in Kareol gevonden is met verloren gewaande Wagner manuscripten en muziek

Mei 1975 Gemeente Bloemendaal verzoekt de Minister van CRM voor definitieve plaatsing op de Rijksmonumentenlijst

9 juli (juni?) 1977 Kareol ingeschreven op de Rijksmonumentenlijst met als voorwaarde dat er binnen twee jaar reële voorstellingen op tafel moeten komen

Aug 1977 Muller en Buijert gaan in beroep bij de Raad van State tegen de plaatsing van Kareol op de monumentenlijst

1978 Het verval van Kareol gaat door Stichting Kareol gaat door met het zoeken naar een geschikte bestemming maar vindt geen reële kandidaten De eigenaar houdt vast aan zijn sloopplannen

Sept 1978 Er wordt een tentoonstelling in het Frans Hals museum georganiseerd om meer aandacht van het publiek te creëren

Voorjaar 1979  Kareol is afgevoerd van de monumentenlijst en het Stichtingsbestuur ziet dat er geen houden meer aan is Er wordt eindverantwoording afgelegd voor de “vrienden van Kareol” en er gaat een persbericht uit

Mei 1979 In tijdschrift Furore (nummer 13) verschijnt een uitgebreid artikel over Kareol

Mei-oktober 1979  Kareol wordt afgebroken

1980  “Kareol: ondergang van een monument” met pentekeningen, door Hans van der Horst wordt gepubliceerd

23 april 1992 Gedeputeerde Staten keuren het nieuwbouwproject van Muller en Buijert goed

1998 Het appartementencomplex is gereedt voor bewoning

Verder naar zoeken en methodes

bottom of page