Tableaus van Max Laeuger uit het gemeentehuis in Bloemendaal